Hoe werken we?

experienceKMO Continu is een groep van experten in diverse disciplines, mensen die hun jarenlange ervaring met KMO’s willen ter beschikkingstellen aan ondernemers die door economische of andere omstandigheden in moeilijkheden gekomen zijn en om die reden een doorstart willen maken van hun bedrijf.

Door een no-nonsense benadering van de problemen en de laagdrempeligheid van dit soort advies en begeleiding bij uitvoering, onderscheidt KMO Continu zich op de markt van de consultancy.
De projectbegeleiders halen hun ervaring uit hun kennis van het reilen en zeilen van KMO’s en het zelf hebben meegemaakt.

KMO Continu werkt nauw samen met OndernemersHorizon van Unizo. Na de scan van de onderneming volgt een plan, dat na goedkeuring door de ondernemer, door de partners in de verschillende disciplines wordt uitgevoerd.

Het doel is om voor het bedrijf op relatief korte termijn een hernieuwde organisatiestructuur op te zetten die toelaat om de continuïteit van de onderneming te garanderen. Het einddoel is altijd dat het bedrijf op eigen benen verder kan.

De uitvoering van het plan wordt begeleid en opgevolgd door de verantwoordelijke Business Consultant.

KMO Continu is een erkend dienstverlener ADVIES van de KMO Portefeuille van Agentschap Innoveren en Ondernemen. Voor ons advies kunt u via de KMO Portefeuille 40% van de kosten recupereren met een maximum van 10.000 € per jaar.  Voor meer informatie omtrent de KMO Portefeuille : http://www.kmo-portefeuille.be/

Procédé van KMO Continu:

  • Introductiegesprek met ondernemingsscan van situatie
  • Kortetermijnanalyse en bepaling van kortetermijndoel
  • Controle van pijnpunten en uitwerking van plan
  • Installatie en follow-up van oplossingen

Screening of ondernemingsscan

De screening wordt uitgevoerd door een ‘generalist’ die normaal ook de projectverantwoordelijke wordt. De nadruk in het verkennend gesprek met de bedrijfsleider of ondernemer ligt op elkaars taal leren spreken. Alle aspecten komen hierbij aan bod, de projectverantwoordelijke concentreert zich niet enkel op het financiële aspect, maar volgt een uitgebreide checklist (opvolging, privé-risico …). Hij bespreekt hierbij vooral die zaken die het ‘werkelijk’ probleem vormen. Uiteraard wordt ook rekening gehouden met het menselijk aspect (levenspartner, gezinssituatie …).

Kortetermijnanalyse

Op basis van het introductiegesprek wordt er binnen KMO Continu een dossier geopend en vindt een eerste analyse plaats. Deze analyse wordt gemaakt op basis van de inschattingen van de experten binnen KMO Continu. Er volgt dan een voorstel of remediëring voor het dossier in verstaanbare taal voor de betrokkene. Er wordt een inschatting gemaakt van de inspanningen die er door de partners van KMO Continu moeten gebeuren om het kortetermijndoel te bereiken wat uitgedrukt wordt in een budget voor de opdracht. Belangrijk hierbij is de mogelijkheid tot subdidiëring door de Vlaamse Gemeenschap d.m.v. KMO-portefeuille.

De betrokkene ontvangt het voorstel van de analyse en een plan tot remediëring binnen de 3 weken na het eerste contact of eerder indien acute interventie nodig is. Hij beschikt vervolgens over 7 dagen om zijn goedkeuring over het project en zijn eigen engagement naar uitvoering toe kenbaar te maken.

Uitvoering

Eens de beslissing genomen, wordt er begonnen met de uitvoering van het project met het doel op korte termijn (1 à 3 maanden) een oplossing te bieden. Er volgt een grondig onderzoek van de pijnpunten door de experten van KMO Continu, die dan ook in contact treden met de betrokkene. KMO Continu neemt contact op met betrokken banken, leveranciers, accountants, overheidsdiensten, sociaal secretariaat, etc. voor het verzamelen van de nodige informatie. De nieuwe aanpak wordt concreet uitgewerkt voor de verschillende onderdelen van de administratie. De projectverantwoordelijke organiseert op regelmatige basis vergaderingen met de betrokkene of zijn medewerkers ter voorbereiding van de nieuwe aanpak.

Installatie & follow-up

In samenspraak met de betrokkene wordt de nieuwe aanpak uiteindelijk geïnstalleerd. De oplossingen zijn telkens op maat van het bedrijf en haar mogelijkheden.

Enkele onderdelen die in iedere oplossing behandeld zullen worden:calcul

  • boekhouding (door wie?)
  • administratie (facturatie, opvolging debiteuren, kostprijsberekening …)
  • personeelsbeheer (indien van toepassing) en de vergoeding van de bedrijfsleider
  • kosten en investeringen
  • relatie met de bank

Na een vooropgestelde periode volgt samen met de betrokkene een evaluatie van het project en worden hiervan de conclusies op papier gezet. Zes maanden na de oplevering volgt een nieuwe follow-up van het project om te zien of het vooropgestelde doel bereikt werd.