Wie is wie?

KMO Continu bvba
Erkenning KMO-portefeuille voor:

  • Advies: erkenningsnummer DV.A214304

Jean Lathouwers
Zaakvoerder
Business Consultant Algemeen Bedrijfsbeleid & Projectverantwoordelijke ICT

jlathouwers

VDV consultants
Kris Diels
Jos Van der Steen
Marc Van Gysel
Accountancy, fiscaliteit & ondernemingsadvies

Advocatenkantoor Agten & Vennoten V.O.F. 
Guy Agten
Juridisch advies